Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (88)

Allahım! Bu adların haqqı üçün Səndən istəyir və sənə yalvarıram:

1. Ey səxavət sahibi Mukrim.
2. Ey böyüklüyünü əsərləri ilə göstərən Muazzim.
3. Ey saysız nemətllər verən Munamin.
4. Ey məxluqatına lazım olan hər şeyi verən Muti.
5. Ey qullarının ehtiyaclarını qarşılayıb onları zəngin edən Muğni.
6. Ey canlılara həyat verən Muhyi.
7. Ey məxluqatı ilk dəfə yoxdan yaradan Mubdi.
8. Ey məxluqatı nemətləri ilə razı salan Murdi.
9. Ey məxluqatı hər cür təhlükədən qurtaran Munci.
10. Ey hər zaman qullarına ehsan edən Muhsin Rəbbimiz!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!