Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (86)

1. Ey sələtənət və mülkündən başqa həqiqi səltənət və mülkü olmayan.
2. Ey mədh və sənasını qulların saymaqla bitmədiyi.
3. Ey qüdrət və cəlalını vəsf etməkdə məxluqatın aciz olduğu.
4. Ey kamalını gğzlərin dərk edə bilmədiyi.
5. Ey müqəddəs sifətlərini ağıl və düşüncələrin qavraya bilmdəyi.
6. Ey böyüklüyünü insan təxəyyülünün dərk edə bilmədiyi.
7. Ey sifətlərini layiq olduğu şəkildə insanların vəsf edə bilmədiyi.
8. Ey hökmünə qulların etiraz edə bilmədiyi.
9. Ey hər şeydə varlığının dəllilərini aydın görünən Rəbbim.

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!