Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (85)

1. Ey Onu tanımaq istəyənlərin Marufu.
2. Ey Ona ibadət edənlərin Məbudu.
3. Ey Ona şükr edənlərin Məşkuru.
4. Ey Onu zikr edənlərin Məzkuru.
5. Ey Ona həmd edənlərin Mahmudu.
6. Ey Onu istəyənlərin hər an yanında olan Mövcud.
7. Ey Onun birliyinə inanıb təsdiq edənlərin Mövsufu.
8. Ey Onu sevənlərin sevgili Məhbubu.
9. Ey Onu arzulayanların Mərğubu.
10. Ey dərgahına dönənlərin Məqsudu Rəbbim.

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!