Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (82)

1. Ey istədiyini yaradan.
2. Ey istədiyini edən.
3. Ey istədiyini hidayətə çatdıran, haqq yoldan ayırmayan.
4. Ey istədiyini zəlalətə sürükləyən, hiidayət etməyən.
5. Ey istədiyinin günahlarını bağışlayan.
6. Ey istədiyiniə əzab verən.
7. Ey istədiyinin tövbəsini qəbul edən.
8. Ey ana bətnindəki körpəyə istəyi surəti verən.
9. Ey məxluqatında qabiliyyət və neməti istədəyi qədər artıran.
10. Ey rəhmətini istədiyinə bəxş edən Rəbbim!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!