Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (79)

1. Ey səxavət və nemət sahibi.
2. Ey fəzilət və kərəm sahibi.
3. Ey şiddətli bəla və çətin əzablar sahibi.
4. Ey Lövhi-Məhfuzu və Qələmi yaradan.
5. Ey ən kiçik zərrədən tutmuş insan və digər canlı varlıqlar da daxil olamqla hər şeyi yaradan.
6. Ey bütün qullarına ehtiyaclarını ilham edən.
7. Ey zərəri və ağrı-acını yox edən.
8. Insanın gizli sirr və niyyətlərini bilən.
9. Ey Kəbəbnin və Hərəmi-Şərifin sahibi.
10. Ey hər şeyi yoxdan yaradan Rəbbim.

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!