Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (78)

1. Ey heç bir şəriki və yardımçısı olmayan.
2. Ey heç bir bənzəri və tayı olmayan.
3. Ey günəş nurlu ayın yardımçısı.
4. Ey sıxıntıya düşmüş yoxsulları varlı edən.
5. Ey körpə uşaqlara yardım edən.
6. Ey beli bükülmüş qocalara mərhəmət edən.
7. Ey qorxduöu üçün sığınacaq istəyənlərin sığınacağı.
8. Ey qullarının hər halını görən və etdiklərinədən xəbərdar olan.
9. Ey qulalrının ehtiyaclarından xəbərdar olan.
10. Ey hər şeyə gücü çatan Rəbbimiz!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!