Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (77)

1. Ey uca bə şərəfli Ərşin sahibi.
2. Ey doğru sözün sahibi.
3. Ey ehtiyac anında edilən ehsanın sahibi.
4. Ey qüdrətli və əzabı şiddətli olan.
5. Ey Cənnəti vəd edib Cəhənnəmi ilə təhdid edən.
6. Ey heç vaxt qulundan uzaq olmayan yaxın.
7. Ey ən çox tərifə layiq olan dost.
8. Ey hər şeyə şahid olan.
9. Ey qullarına zülm etməyən.
10. Ey quluna şah damarından daha yaxın olan Rəbbim!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!