Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (75)

1. Ey ismi uca və mübarək olan.
2. Ey şan və məqamı yüksək olan.
3. Ey səna və tərifi böyük olan.
4. Ey özündən başqa ilah olmayan.
5. Ey isimləri nöqsansız və müqəddəs olan.
6. Ey varlığı daimi olan.
7. Ey əzəzməti, camal və gözəlliyi olan.
8. Ey sonsuz böyüklüyü Onu qavrayıb dərk etməyə pərdə olan.
9. Ey nemətləri saymaqla bitməyən.
10. Ey ehsan və nemətləri saya-hesaba gəlməyən rəbbim.

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!