Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (74)

1. Ey zikri Onu zikr edənlər üçün böyük şərəf olan.
2. Ey şükrü Ona şükr edənlər üçün böyük qurtuluş olan.
3. Ey həmdi Ona həmd edənlər üçün böyük iftixar vəsiləsi olan.
4. Ey Ona itaət etmək itətkarlar üçün nicat yolu olan.
5. Ey qapısı rizasını itəyənlərə açıq olan.
6. Ey yolu möminlərə açıq və aydın olan.
7. Ey ayə və möcüzləri ibərt alanlar üçün qəti dəlil olan.
8. Ey kitabı iman sahibləri üçün nısihət olan.
9. Ey əfvi günahkarlar üçün sığınacaq olan.
10. Ey rəhməti yaxşı əməl sahiblərinə yaxı olan.

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!