Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (73)

1. Ey ziddi omayan Əhəd.
2. Ey tayı-bərabıri olmayan Fərd.
3. Ey qüsur və ehtiyacdan uzaq və pak olan Saməd.
4. Ey oxşarı olmayan Vitr.
5. Ey yardımçıya ehtiyacı olmayan Rəbb.
6. Ey yoxsulluqdan uzaq olan Ganiy.
7. Ey səltənəti daimi olan Sultan.
8. Ey acizlikədn uzaq olan Məlik.
9. Ey bənzəri olmayan və hər an yanımda olan Rəbbim!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!