Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (72)

Allahım! Bu adların haqqı üçün Səndən istəyir və sənə yalvarıram:

1. Ey məxluqatı yoxdan var edən Mubdi.
2. Ey məxluqatı öldükdən sonra yenidən dirildın Muid.
3. Ey hər şeyi mühafizə edən Hafiz.
4. Ey hər şeyi elm və qüdərti ilə əhatə edən.
5. Ey həm və sanaya ən çox layiq olan Həmid.
6. Ey əzəmət,şərəf və hakimiyyəti sonsuz olan Məcid.
7. Ey ehtiyacı olan hər kəsin ruzisini verən Muqit.
8. Ey darda qalan çarəsizlərin imdadına yetişən Muğis.
9. Ey istədiyinə izzət verən və şərəfləndirən Muizz.
10. Ey istədiyini zəlil edən Muziil Rəbbimiz!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!