Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (70)

1. Ey unudulmayan və daima xatırlanan zikr sahibi.
2. Ey sönməyən nurun sahibi.
3. Ey saya –hesaba gəlməyən mədh və sənanın sahibi.
4. Ey dəyişilməz gözəl sifətlətin sahibi.
5. Ey tükənməz sonsuz nemətlərin sahibi.
6. Ey sonu olmayan sələtənətin sahibi.
7. Ey mahiyyəti dərk edilməyən cəlal və qüdrət sahibi.
8. Ey istəkləri mütləq həyata keçən hökm sahibi.
9. Ey əzəvolunmaz sifətlərin sahibi.
10. Ey tam dərk edilməyən kamal sahibi.

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!