Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (7)

1. Ey xətaları bağışlayan.
2. Ey bəlaları dəf edən.
3. Ey ümidlərin son nöqtəsi.
4. Ey ehsanı və bərəkəti çox olan.
5. Ey məxluqata ruzi verən.
6. Ey ölümlərə fərman verə verən.
7. Ey ölümlərə fərman verən.
8. Ey şikayətləri eşidən.
9. Ey yardım etmək və cəzalandırmaq üçün ordularını göndərən.
10. Ey maddi və mənəvi əarətdə olanları azad edən Rəbbimiz!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!