Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (66)

1. Ey sözləri ilə haqq və həqiqəti gerçəkləşdirən.
2. Ey hökmlərini dəyişəcək rəqibi omayan.
3. Ey qəza və qədərinin qarşısını alacaq kimsə olamayan.
4. Ey quluna qəlbindən daha yaxın olan.
5. Ey qullarının tövbələrini qəbul edən.
6. Ey izni olmadan heç bir ş\faətin fayda vermədiyi.
7. Ey səmaları qüdrəti ilə bükmüş olan.
8. Ey yolundan azanları çox yaxşı tanıyan.
9. Ey göy gurultusunun həm edərək, mələklərin də qorxularından təsbih etdiyi.
10. Ey rəhməti ilə küləkləri müjdəçi olaraq göndərən.

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!