Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (65)

1. Ey məni yaradıb və mənə ən gözəl surəti verən.
2. Ey mənə ruzi verənvə məni tərbiyə edən.
3. Ey məni yedirib içirən.
4. Ey məni özünə yaxınlaşdıran yaxın bilən.
5. Ey məni zərərlərdən qoruyan və mənə kifayət edən.
6. Ey məni mühafizə edib eyiblərimi örtən.
7. Ey məni müvəffəq edib hidayətə yönəldən.
8. Ey məzə izzət verən və məniz zəngin edən.
9. Ey məni öldürüb dirildən.
10. Ey məni rəhməti ilə qucaqlayib mənə rahatlıq verən Rəbbim!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!