Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (63)

1. Ey varlığı daimi olan.
2. Ey xətaları bağışlayan.
3. Ey duaları eşidən.
4. Ey ehsanı bol, ətası çox olan.
5. Ey göyləri ucaldan.
6. Ey bəlaları dəf edən.
7. Ey mədhi-sənası böyük olan.
8. Ey ucalıq və böyüklüyünü əzəli olan.
9. Ey vəfası çox olan.
10. Ey mükafatı şərəfli olan Rəbbim!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!