Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (60)

Allahım! Bu adların haqqı üçün Səndən istəyir və sənə yalvarıram:

1. Ey bütün varlıqalardan öncı var olan Əvvəl.
2. Ey bütün varlıqlardan sonra da var olacaq Axır.
3. Ey varlığı açıq aşkar görünən Zahir.
4. Ey hər şeyin iç üzündən xəbərdar olan Batin.
5. Ey hər şeyi yoxdan yaradan Xaliq.
6. Ey hər canlını münasib bir şəkildə ruziləndirən Raziq.
7. Ey hər vədini yerinə yetirən Sadiq.
8. Ey varlığı hər şeydən əvvəl olan Sabiq.
9. Ey istədiyini qayəsinə və hədəfinə sövü edən Saiq.
10. Ey toxum və dənləri yarıb cücərdən, zülmət gecəni nurlu səhərlərə çevirən Faliq Rəbbim.

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!