Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (6)

1. Ey əzəməti qarşısında hər şeyin baş əydiyi.
2. Ey qüdrəti qarşısında hər şeyin təslim olduğu.
3. Ey izzəti qarşısında hər şeyin təslim olduğu.
4. Ey heybati qarşısında hər şeyin baş əydiyi.
5. Ey Hökmranlığına hər şeyin itaət etdiyi.
6. Ey hər şey qorxusundan Ona qul olan.
7. Ey əzəmətindən dağların yarıldığı və parçalandığı.
8. Ey əmri ilə göylərin asılı halda durduğu.
9. Ey izni ilə yerin qərar tutduğu.
10. Ey mülkündə yaşayanlara zülm etməyən Rəbbimiz!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!