Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (58)

1. Ey sevgilisi və dostu olmayanların sevgili dostu.
2. Ey təbibi olmayanların Təbibi.
3. Ey diləkləri eşidib muradına çatdıracaq kimsəsi olmayanları muradına çatdıran.
4. Ey şəfqət edəcək kisəsi olmayanlara şəfqət edən.
5. Ey yoldaşı olmayanların yoldaşı
6. Ey şəfaət edəcək kimsəsi olmayanların şəfaətçisi.
7. Ey imadadına yetişəcək kimsəsi olmyanların mədədi.
8. Ey bələdçisi olmayanların bələdçisi.
9. Ey rəhəbri olmayanların rəhbəri.
10. Ey rəhm edəcək kimsəsi olmayanların mərhəmət edicisi Rəbbim!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!