Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (55)

1. Ey ən uca və pak isimlərin sahibi.
2. Ey ən uca sifətlərin sahibi.
3. Ey axirət və dünyanın sahibi.
4. Ey mələklərin və şəhidlərin məqamı olancənnətül-məvanın sahibi.
5. Ey cəhənnəm və atəşin sahibi.
6. Ey ən böyük dəlil və ayələri.
7. Ey ən gözəl isimlərin sahibi.
8. Ey hökm və məhkəmə sahibi.
9. Ey uca göylərin sahibi.
10. Ey ərş və yerin sahibi Rəbbimiz!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!