Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (54)

1. Ey elmi hər çeyi əhatə edən.
2. Ey bəşirəti hır şeyə sirayət edən.
3. Ey qüdrəti hər çeyə yetən.
4. Ey nemətləri saymaqla bitməyən.
5. Ey həqiqi şükrünü məxluqatın əda edə bilmıdiyi.
6. Ey böyüklüyünü dərk etməkdə zehinlərin aciz qaldığı.
7. Ey xəyallarla həqiqətinə varılmayan.
8. Ey əzəmət bə böyüklüyün yeganə sahibi.
9. Ey heybət və səltənəti zatının gözəlliyi olan.
10. Ey bəqası izzətli olub zillət və acizlikdən uzaq olan Rəbbim!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!