Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (53)

1. Ey Cənnət və Cəhənnəmin Rəbbi.
2. Ey peyğəmbərlərin və xeyirxahların Rəbbi.
3. Ey siddiqlərin və yaxşı əməl sahiblərinin Rəbbi.
4. Ey kiçiklərin və böyüklərin Rəbbi.
5. Ey toxumların və meyvələrin Rəbbi.
6. Ey çayların və ağacların Rəbbi.
7. Ey səhraların və çöllərin Rəbbi.
8. Ey kölələrin və azadlıqda olanların Rəbbi.
9. Ey aşkar və gizli olanların Rəbbi.
10. Ey gecə və gündüzün Rəbbi.

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!