Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (52)

1. Ey Onu tanıyanların sevinci.
2. Ey Onu arzulayanlaırn dostu.
3. Ey Onu sevənlərə yardım edən.
4. Ey çox tövbə edənlərin sevgilis.
5. Ey ehtiyac sahiblərinə ruzi verən.
6. Ey günahkarların ümid yeri.
7. Ey sıxıntıda olanların dərdlərini azaldan.
8. Ey qəm-qüssədən boğulanlara nəfəs verən.
9. Ey hüzün və kədərləri fərəh ve sevincə çevirən.
10. Ey keçmiş və gələcək bütün varlıqların İlahı Rəbbim!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!