Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (51)

1. Ey Sevgililərin ən gözəli Həbib.
2. Ey dərdlərə şəfa olan ən yaxşı Təbib.
3. Ey əməlləri ən dəqiq şəkildə hesaba çəkən Hasib.
4. Ey yaxın olanların ən yaxşısı Qarib.
5. Ey nəzarət edənlərin ən gözəli Raqib.
6. Ey cavab verənlərin ən gözəli Mucib.
7. Ey dostların ən gözəli Ənis.
8. Ey təvəkkül edənlərin işlərini ən yaxşı şəkildə düzəldən Vəkil.
9. Ey sultanların ən gözəli Mövla.
10. Ey yardın edənlərin ən gözəli Nasir Rəbbim!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!