Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (50)

1. Ey hər şeyi görən, lakin özü görünməyən.
2. Ey hər şeyi yaradan, lakin özü yaradılmayan.
3. Ey hər kəsə yol göstərən, lakin özü yol göstərənə məhtac olmayan.
4. Ey hər kəsə həyat verən, lakin özü başqası tərəfidən həyat verilməyə möhtac olmayan.
5. Ey hər şeyi yedirib-içirən, lakin özü yemək və içməkdən münəzzəh olan.
6. Ey hər çeyi qoruyan, lakin özü qorunmağa möhtac olmayan.
7. Ey hər şey haqqında qərar verən, fəqət özü haqqında qərar verilməyən.
8. Ey hökm verən, fəqət özü haqqında hökm verilməyən.
9. Ey doğmayan və doğulmayan.
10. Ey heç bir şey Ona tay olmayan Rəbbim!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!