Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (48)

1. Ey ehsanı şərəfli olan.
2. Ey işləri lətif və incə olan.
3. Ey lütfü daimi olan.
4. Ey ehsanı əzəli olan.
5. Ey sözü haqq olan.
6. Ey vədi doğru olan.
7. Ey əfvi və bağışlaması bol olan.
8. Ey cəzası və əzabı ədalətli olan.
9. Ey zikri xoş və gözəl olan.
10. Ey dostluğu ürəyi şad edən Rəbbim!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!