Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (47)

1. Ey nurların nuru olan Nur.
2. Ey nurları nurlandıran Munəvvir.
3. Ey nurlara surət və şəkil verən Musavvir.
4. Ey nurları yaradan, yoxdan var edən Xaliq.
5. Ey nuraları nizamlayan Muqaddir.
6. Ey nurları yönəldən, idarə edən Mudabbir.
7. Ey bütün nurlardan əvvəl olan Nur.
8. Ey bütün nurlardan sonra da var olacaq əbədi Nur.
9. Ey bütün nurlardan üstün olan uva Nur.
10. Ey heç bir bənzəri, tayı-bərabəri olmayan Nur Rəbbimiz!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!