Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (46)

1. Ey məğlub olmayan Qalib.
2. Ey hər şeyi yaradan, ancaq özü yaradılmayan Sani.
3. Ey məxluq olmayan Xaliq.
4. Ey əldə olunmaz mülk sahibi Malik.
5. Ey məğlubedilməz Qahir.
6. Ey ucaldılması mümkünsüz ucalıq sahibi Rafi.
7. Ey qorunmağa ehtiyacı olmayan qoruyucu Hafiz.
8. Ey yardıma ehtiyac duymayan yardımçı Nasir.
9. Ey hər şeydən xəbərdər olan Şahid.
10. Ey uzaq olmayan Yaxın Rəbbim.

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!