Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (41)

Allahım! Bu adların haqqı üçün Səndən istəyir və sənə yalvarıram:

1. Ey istıdyi qulunun gönahlarını bağışlayan Ğafir.
2. Ey eyib və qüsuraları örtən Satir.
3. Ey düşmənlərini məğlub edən Qahir.
4. Ey hər şeyə gücü çatan Qadir.
5. Ey hər yeri və hər çeyi görən Nazir.
6. Ey bütün məxluqatı yoxdan var edən Fatir.
7. Ey Ona edilən ibadət və şükürlərə bol mükafat verən Şakir.
8. Ey Onu zikr edənləri yad edən Zakir.
9. Ey dostlarına yardım edən Nasir.
10. Ey istədiyini istədiyi şəkildə edən Rəbbim!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!