Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (38)

1. Ey Ondan başqa üz tutulacaq yer olmayan.
2. Ey Ondan başqa sığınacaq yer olmayan.
3. Ey Ondan başqa pənah aparacaq yer olmayan.
4. Ey Ondan başqa təvəkkül ediləcək yer olamayan.
5. Ey Ondan başqa qayə olmayan.
6. Ey Ondan başqa qurtuluş teri olmayan.
7. Ey Ondan başqasına rəğbət edilməyən.
8. Ey Ondan başqasına ibadət edilməyən.
9. Ey Ondan başqasından yardım istəniləməyən.
10. Ey Ondan başqa güc və qüvvət sahibi olmayan Rəbbim!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!