Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (36)

1. Ey hər şeyin Ona boyun əydiyi.
2. Ey hər şey Ondan ötrü var olan.
3. Ey hər şey Onun üçün mövcud olan.
4. Ey hər çeyin ona qayıtdığı.
5. Ey hər şeyin Ondan qorxduğu.
6. Ey hər şeyin Onu zikr etdiyi.
7. Ey hər şey Onunla mövcud olan.
8. Ey hər şeyin Ona itaət etdiyi.
9. Ey hər şeyin Ona üz tutduğu.
10. Ey Özündən başqa hər şeyin həlak olacağı Rəbbim!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!