Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (35)

1. Ey əhdinə vəfalı.
2. Ey vəfasnda qüvvətli.
3. Ey quvvətində ən uca.
4. Ey ucalığı ilə bərabər qullarına çox yaxın olan.
5. Ey yaxınlığı ilə bərabər Lətif olan.
6. Ey lütfü ilə bərabər Şərəf sahibi olan.
7. Ey şərəfində Əziz olan.
8. Ey izzətində Əzim olan.
9. Ey əzəmətində Məcid olan.
10. Ey ucalığına çox həmd olunan Rəbbim!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!