Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (34)

1. Ey bütün əzəmətlilərdən daha Azim.
2. Ey bütün səxavətlilərdən daha Kərim.
3. Ey bütün mərhəmətlilərdən daha Rəhim.
4. Ey bütün hikmət sahiblərindən daha Hakim.
5. Ey bütün alimlərdən daha Alim.
6. Ey bütün qədimlərdən daha Qədim.
7. Ey bütün böyüklərdən daha bəyük.
8. Ey bütün ucalardan adaha Cəlil
9. Ey bütün izzət sahiblərindən daha Əziz.
10. Ey bütün lütf sahiblərindən daha lütfkar olan Lətif.

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!