Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (31)

1. Ey əfvi geniş olan.
2. Ey neməti bol olan.
3. Ey xeyri çox olan.
4. Ey fəziləti qədim olan.
5. Ey sənəti gözəl və zərif olan.
6. Ey lütfü daimi olan.
7. Ey sıxıntını aradan qaldıran.
8. Ey zərəri aradan qaldıran.
9. Ey mülükün həqiqi sahibi.
10. Ey haqqı ilə hökm edən Rəbbim!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!