Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (30)

1. Ey isminə sığınanları bütün bəlalardan qoruyan.
2. Ey mərhəmət istəyənlərə mərhəmət edən.
3. Ey yardım istəyənlərə əl uzadan.
4. Ey himayəsini istəyənləri himayə edən.
5. Ey səxavətinə ehtiyacı olanlara səxavətli davranan.
6. Ey irşad olmaq isəyənləri doğru yola yönələdən.
7. Ey kömək istəyənlərə yardım edən.
8. Ey mədəd istəyənlərə imdad edən.
9. Ey fəryad edənlərin fəryadına yetişən.
10. Ey mərhəmət diləyənləri bağışlayan Rəbbim!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!