Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (3)

1. Ey bağışlayanların ən xeyirlisi.
2. Ey yardım edənlərin ən xeyirlisi.
3. Ey ədalətə hökm edənlərin ən xeyirlisi.
4. Ey hər şeyin hikmətini açanların ən xeyirlisi.
5. Ey zikr edilənlərin ən xeyirlisi.
6. Ey varislərin ən xeyirlisi.
7. Ey həmd olunanların ən xeyirlisi.
8. Ey ruzi verənlərin ən xeyirlisi.
9. Ey haqla batili ayırıb, ədalətlə hökm edənlərin ən xeyirlisi.
10. Ey ehsan edənlərin ən xeyirlisi Rəbbimiz!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!