Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (28)

1. Ey dəstəyi olmayanların dəstəyi.
2. Ey dayağı olmayanların dayağı.
3. Ey əzuqəsi və ruzisi olmyanların ruzisi.
4. Ey imdadına çatacaq kimsəsi olmayanların mədədi.
5. Ey sığınacaq yeri olmayanların sığınacağı.
6. Ey fəxr edəcək kimsəsi olmayanların fəxri.
7. Ey izzəti olmayanların izzəti.
8. Ey köməyi olmayanların köməyi.
9. Ey dostu olmayanların köməy.
10. Ey fəqir və yoxsulların bitməyən və tükənməyən sərvəti Rəbbim.

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!