Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (27)

1. Ey Beytul-Haramın Rəbbi.
2. Ey haram ayların sahibi.
3. Ey Məscidul-Haramın Rəbbi.
4. Ey Məkkənin Rəbbi.
5. Ey Həcərül-Əsvəd və Məqami-İbrahimin Rəbbi.
6. Ey Məşarül-Haramın Rəbbi.
7. Ey Hill və Haramın Rəbbi.
8. Ey nur və qaranlığın Rəbbi.
9. Ey təhiyyət və salamın Rəbbi.
10. Ey qulların saysız nemətlər bəxş edən səxavət və əzəmət sahibi Rəbbim.

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!