Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (25)

1. Ey səmaları misilsiz və bənzərsiz olaraq yaradan.
2. Ey qaranlıqları yaradan.
3. Ey gizli sirləri bilən.
4. Ey hüzünlənənlərə rəhm edən.
5. Ey utanılacaq şeylərin üstünü örtən.
6. Ey bəlalarl dəf edən.
7. Ey ölüləri dirildən.
8. Ey savabları qat-qat artıran.
9. Ey bərəkət nazil edən.
10. Ey cəzası şiddətli olan Rəbbim.

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!