Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (24)

1. Ey hakimlərin hakimi.
2. Ey adillərin ən ədalətlisi.
3. Ey doğruların ən doğrusu.
4. Ey varlığı açkar olanların ən zahiri.
5. Ey təmiz olanların ən təmizi.
6. Ey yaradanların ən gözəli.
7. Ey hesaba çəkənlərin ən mükəmməli.
8. Ey eşidənlərin ən yaxşısı.
9. Ey səxavətlilərin ən səxavətlisi.
10. Ey mərhəmət edənlərin ən mərhəmətlisi.

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!