Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (23)

1. Ey bol nemət sahibi.
2. Ey geniş rəhmət sahibi.
3. Ey tam hikmət sahibi.
4. Ey kamil qüdrət sahibi.
5. Ey qəti dəlil sahibi.
6. Ey aşkar səxavət sahibi.
7. Ey uca sifətlərin sahibi.
8. Ey daimi izzət sahibi.
9. Ey mətin qüvvət sahibi.
10. Ey əzəli minnət sahibi uca Rəbbimiz!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!