Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (20)

1. Ey kədər və sıxıntıları yox edən.
2. Ey qəm və qüssəni dağıdan.
3. Ey günahları əfv edən.
4. Ey tövbələri qəbul edən.
5. Ey məxluqatın Xaliqi.
6. Ey vədinə sadiq qalan.
7. Ey körpələrə ruzi verən.
8. Ey əhdinə vəfalı olan.
9. Ey gizli olanları bilən.
10. Ey toxumu yarıb cücərdən Rəbbim!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!