Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (2)

1. Ey sultanlar sultanı.
2. Ey bütün duaları müstəcəb edən.
3. Ey bütün yaxşılıqların mükafatını verən.
4. Ey dərəcə və məqamları ucaldan.
5. Ey bərəkəti çox olan.
6. Ey xətaları bağışlayan.
7. Ey bəlalaları uzaqlaşdıran.
8. Ey gizli və aşkar olan hər şeyi bilən, Rəbbimiz!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!