Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (19)

1. Ey fəzilətindən başqa heç bir şey ümid edilməyən.
2. Ey ədalətindən başqa heç bir şeydən qorxulmayan.
3. Ey yaxşılıq və xeyrindən başqa heç bir şey gözlənilmıyən.
4. Ey əfvindən başqa heç bir şey istənilməyən.
5. Ey mülkündən başqa heç bir şeyin davam etmədiyi.
6. Ey səltənətindən baçqa heç bir səltənət olmayan.
7. Ey varlığı üçün dəlilə ehtiyac olmayan, Özü hər şüyin dəlili olan.
8. Ey rəhməti hər şeyi əhatə edən.
9. Ey rəhməti qəzəbindən çox olan.
10. Ey elmi ilə hər şeyi ehtiva edən Rəbbim!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!