Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (18)

1. Ey mülkündə daimi olan Muqim.
2. Ey böyüklüyü ilə müqayisədə hər şeyin kiçik olduğu Əzim.
3. Ey səltənətinin bşlanğıcı olmayan Qadim.
4. Ey qullarına rəhmət edən Rəhim.
5. Ey hər şeyi elmi ilə bilən Alim.
6. Ey günahkar qullarını cəzalandırmaqda tələsməyən, çox səbirli olan Həliim.
7. Ey Ona ümid edənlərə xoş davranan Kərim.
8. Ey təqdiri ilə hər şeyi yerli-yerində yaradan hikmət sahibi Hakim.
9. Ey hökmündə mülayim olan, qullarına ehsan edən Lətif.
10. Ey qullarına qarşı lütfkar olan Qədir Rəbbim!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!