Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (16)

1. Ey hər şeyin tək Rəbbi.
2. Ey hər şeyin tək İlahi.
3. Ey hər şeyin tək Xaliqi.
4. Ey hər şeyin fövqündə olan.
5. Ey hər şeydən əvvəl var olan.
6. Ey hər şeydən sonra varlığı davam edən.
7. Ey hər şeyi elmi ilə bilən.
8. Ey qüdrəti hər şeyə çatan.
9. Ey hər şeyi mükəmməl yaradan.
10. Ey hər şey fani olub, Özü əbədi qalan Rəbbim.

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!