Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (15)

1. Ey səxavət və ehsan sahibi.
2. Ey fəzilət və yaxşılıq sahibi.
3. Ey güvən və əmin amanlıq sahibi.
4. Ey müqəddəslik və mükəmməlik sahibi.
5. Ey hikmıt və bəyan sahibi.
6. Ey məxluqatına qarşı sonsuz mərhəmət sahibi vı itaətkar qullarından razı olan.
7. Ey yaratdığı hər şeyi Öz varlılğına dəlil və bürhan edən.
8. Ey əzəmət və səltənət sahibu.
9. Ey günahkar qullarını əfv edib bağışlayan.
10. Ey hər kəsin yardım istədədiyi şəfqət sahibi Rəbbimiz!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!