Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (12)

1. Ey qeybləri bilən.
2. Ey günahları bağışlayan.
3. Ey eyibləri örtən.
4. Ey sıxıntıları aradan qaldıran.
5. Ey qəlbləri istədyi şəkildə dəyişdirən.
6. Ey könülləri bəzəyən.
7. Ey qəlbləri nurlandıran.
8. Ey qəlblərin sevgilisi.
9. Ey qəlblərin dostu olan Rəbbim!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!