Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (100)

Allahım! Bu adların haqqı üçün Səndən istəyir və sənə yalvarıram:

1. Ey Rəbbimiz.
2. Ey İlahımız.
3. Ey Sultanımız.
4. Ey Mövlamız.
5. Ey Yardımçımız.
6. Ey Qoruyucumuz.
7. Ey qüdrəti hər şeyə yetən Qadirimiz.
8. Ey ruzimizi verən Raziqimiz.
9. Ey yol göstərici Dəlilimiz.
10. Ey çətin anda Mədədimiz!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!