Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (10)

1. Ey bütün əsərlərin sənətkarı.
2. Ey bütün məxluqatın Xaliqi.
3. Ey ruziyə ehtiyacı olanların ruzisini verən.
4. Ey bütün qullarını sahibi.
5. Ey bütün sıxıntıya düşənləri sıxıntıdan qurtaran.
6. Ey bütün dərdliləri sevindirən.
7. Ey bütün mərhamət şəfqətə ehtiyacı olanlara rəhm edən.
8. Ey bütün çarəsiz qalanlara əl uzadan.
9. Ey bütün eyiblərin və qüsurların üstünü örtən.
10. Ey zülmə düçar olanların hər birinin sığınacağı Rəbimmiz!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!